RESEARCH HALL OPENING HOURS

week 1 – 24, week 36 –  52

Monday: Closed
Tuesday: 13-16
Wednesday: 10-16
Thursday: 13-19
Friday: closed

During week 51-01 we close at 16:00 thursdays

w.25 – w.35

Monday: closed
Tuesday: 13-16
Wednesday: 13-16
Thursday: 13-16
Friday: closed

New orders for archive material housed at the Archive Center can be placed no later than one half-hour before closing time (This does not apply to previously ordered material.).

 

ÖPPETTIDER I FORSKARSALEN

Vecka 1-24, Vecka 36-52

Måndag stängt                                      Tisdag:   13-16                                    Onsdag:  10-16                                    Torsdag: 13-19                                    Fredag: Stängt                                    OBS! v. 51-01:(jul- och nyårsveckor) stänger vi
klockan 16 på torsdagar

Vecka 25–35

Måndag: Stängt
Tisdag: 13–16
Onsdag: 13–16
Torsdag:13–16
Fredag: Stängt

 

Nya beställningar av arkivmaterial med placering på Arkivcentrum plockas fram senast en halvtimme innan stängning (gäller inte redan förbeställt material).

Exception in opening hours

EXCEPTION IN OPENINGHOURS 2022

We are closed all swedish holidays and the following dates:

26 january, closed

14 april, closed

25 maj closed from 12.00

23 june closed

23 december – 1 januari 2023, closed

(Dates are preliminary and changes may occur.)

Inskränkningar av öppettider

INSKRÄNKNINGAR I ÖPPETTIDER 2023

Alla allmänna helgdagar är stängda samt följande dagar/tider:

5 januari stängt

25 januari stängt

6 april stängt

17 maj stänger kl. 12

22 juni stängt

27/12 – 1/1 2024 stängt

(Observera att denna lista är preliminär. Ändringar och tillägg kan komma att göras i efterhand)

Författare: admin