Arkivcentrum Värmland erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det värmländska samhällslivet från medeltid till nutid. Här finns uppgifter från samhällets samtliga sektorer. Här finns arkiven från föreningslivet, näringslivet samt från de statliga och kommunala förvaltningarna.

Genom Arkivcentrum kan du finna svar på frågor om hur enskilda personer har levt, i arbete och på fritid, och hur statliga och kommunala myndigheter har förvaltat sina samhällsuppdrag. Även om vår specialitet är Värmländsk historia kan man hitta mycket digitaliserat material genom våra datorer från övriga Sverige.

Det gemensamma uppdraget för institutionerna som samverkar i Arkivcentrum är att göra det enkelt och självklart att använda arkiven som informations- och kunskapskälla.

De institutioner som du har tillgång till genom arkivcentrum är:

Värmlandsarkiv, Landsarkiv för Värmlands län

Kommunarkivet, för Karlstads kommun

Föreningen Värmlandsarkiv, företagshistoria i länet

Föreningsarkivet i Värmland

Landstingsarkivet för värmlands läns landsting

Vi har också ett nära samarbete med Värmlands släktforskarförening