Arkivcentrum Värmland erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det värmländska samhällslivet från medeltid till nutid. Här finns uppgifter från samhällets samtliga sektorer. Här finns arkiven från föreningslivet, näringslivet samt från de statliga och kommunala förvaltningarna.

Arkivcentrums fasad

Arkivcentrum Värmland är ett samarbete mellan Värmlandsarkiv, Karlstad kommunarkiv, Föreningsarkivet i Värmland, Föreningen Värmlandsarkiv och Landstingsarkivet i Värmlands läns landsting. Vi har också ett nära samarbete med Värmlands släktforskarförening. Det gemensamma uppdraget för institutionerna som samverkar i Arkivcentrum är att göra det enkelt och självklart att använda arkiven som informations- och kunskapskälla.